KONKURS
na najlepsze kampanie marketingowe i aktywacje csr/esg
CSR/ESG
Activation Excellence Awards
Poland 2023

Idea konkursu CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland 2023

Konkurs propaguje promowanie działań CSR/ESG w Polsce.

Konkurs to wybór
i docenienie
najlepszych kampanii marketingowych
i komunikacyjnych
inspirowanych realnymi działaniami CSR/ESG.

Pozostałe cele przyświecające konkursowi to:

 • zaprezentowanie szerokiej publiczności Aktywacji najlepiej postrzeganych przez odbiorców
  w Polsce.
 • wzmocnienie pozytywnego nastawienia biznesu i organizacji pozabiznesowych
  do komunikacji działań CSR/ESG;
 • uhonorowanie twórców najwyżej ocenionych przez respondentów projektów komunikacyjnych
  i marketingowych poruszających tematykę CSR/ESG;
 • zweryfikowanie merytoryczne źródła powstania Aktywacji, celów i efektów komunikacji.

Dla kogo konkurs CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland 2023

Konkurs adresowany jest do firm i organizacji po zabiznesowych podejmujących tematykę odpowiedzialnego biznesu CSR/ESG w swoich aktywnościach i komunikacji skierowanej tak do interesariuszy wewnątrz organizacji, jak do klientów, dostawców i odbiorców zewnętrznych.

Każda firma i organizacja pozabiznesowa może zgłosić swoje Aktywacje do konkursu, liczba zgłoszeń jest nieograniczona.

Reguły konkursu zawiera regulamin.

Image31

Biznes i Organizacje pozabiznesowe

W konkursie na najlepsze kampanie marketingowe i Aktywacje CSR/ESG w 2023 roku przyjmujemy zgłoszenia w dwóch kategoriach „Biznes” i „Organizacje pozabiznesowe”

Czekamy na zgłoszenia od przedsiębiorców, firm, organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej, samorządów, które podejmują tematykę CSR/ESG oraz tworzą i realizują w tej dziedzinie Aktywacje upublicznione w 2023 roku. Zgłoszenia można dokonać (wyłącznie on-line) rejestrując się na stronie www.krysztalowylaudator.pl, a następnie wypełniając Formularz zgłoszeniowy i załączając Aktywację. O przyjęciu zgłoszenia do konkursu oraz o wszystkich kwestiach technicznych związanych z przesłanym materiałem poinformujemy Państwa mailowo. Możemy zwrócić się też do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.

Co oceniamy?

Kadego rodzaju aktywacje

Aktywacja to każde działanie informacyjne skierowane do odbiorców przybierające dowolną formę wyrażenia oraz przekazania danych i informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności biznesu i ESG.

Aktywacjami są również komunikaty, które zwracają uwagę na istotne wyzwania społeczne lub środowiskowe, które inspirują, zachęcają do działania, proponują rozwiązania, podnoszą świadomość społeczną dotyczącą ww. zagadnień.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Ocena aktywacji

Aktywacje i kampanie marketingowe zostaną poddane badaniu ilościowemu, jak również merytorycznej ocenie przez zespół ekspertów. Badanie ilościowe zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków. Metodologia badania zbudowana jest w oparciu o wskaźnik CSR/ESG Power Index, który będzie podstawą oceny odpowiedzi udzielanych przez respondentów.  

CSR/ESG Power Index
Waga w ocenie końcowej konkursu 50%

Badanie ilościowe realizowane będzie techniką CAWI, wskaźnik CSR/ESG Power Index  wyliczany będzie za każdym razem według tego samego, jednego algorytmu.

Ocena merytoryczna
Waga w ocenie końcowej konkursu 50%

Aktywacje będą ocenione merytorycznie przez zespół ekspertów w oparciu o tożsame dla wszystkich Aktywacji kryteria. Ocenie poddane zostaną przyczyny powstania Aktywacji, zamierzony cel oraz zaobserwowane, zmierzone efekty.

Image16
Image18
Image17
Image19

Wskaźnik CSR/ESG Power Index oceny Aktywacji przez respondentów

Ocena Aktywacji przez respondentów w badaniu ilościowym obliczona zostanie na podstawie syntetycznego wskaźnika CSR/ESG Power Index opracowanego przez IRCENTER. Wskaźnik zbudowany jest w oparciu o następujące wartości: atrakcyjność, innowacyjność, ważność, wywołanie poruszania, inspirowanie, zaangażowanie oraz jedną składową odnoszącą się do negatywnego odbioru przez respondentów. Badanie ilościowe Aktywacji realizowane będzie techniką CAWI na próbie reprezentatywnej. Aktywacja będzie oceniana przez min. N=200  osób.

Rejestracja / zgłoszenia

By dołączyć do naszej grupy niezbędna jest REJESTRACJA WASZEJ FIRMY / ORGANIZACJI.

Wówczas mogą Państwo ZGŁASZAĆ swoje aktywacje CSR / ESG.

Przed przystąpieniem prosimy zapoznać się z REGULAMINEM.

Koszty udziału

W roku 2023 koszty udziału w konkursie to jednorazowe wpisowe do oraz koszt udziału każdej Aktywacji wynosi:

 • wpisowe 249 zł netto,
 • koszt udziału w konkursie każdej zgłoszonej Aktywacji 1750 zł netto.

Koszty wpisowego oraz udziału każdej Aktywacji w konkursie dla Partnerów FOB, dla Sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz dla firm zrzeszonych w stowarzyszeniach członkowskich w KIG na rok 2023 wynoszą:

 • wpisowe 199 zł netto,
 • koszt udziału w konkursie każdej zgłoszonej Aktywacji 1500 zł netto.

Każdorazowo po dokonaniu rejestracji oraz zgłoszenia udziału w konkursie zgodnie z Regulaminem konkursu, prześlemy dane do płatności.
Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń nie spełniających warunków udziału w konkursie. Aktywacja musi zostać oceniona zarówno w ocenie merytorycznej, jak w badaniu respondentów, by brać udział w rankingach wyników. W przypadku wysłania prośby o uzupełnienie informacji umieszczonych w formularzy zgłoszeniowym odmowa przesłania dodatkowych informacji może być podstawą wykluczenia z finałowego rankingu konkursu, bez możliwości zwrotu wpisowego i kosztu udziału w konkursie. Aktywacje zostaną przebadane i zgłoszenie będzie mogło uczestniczyć w konkursie, po zaksięgowaniu wpłaty.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Image25

Uczestnictwo w konkursie
CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland 2023

 • Każdy z uczestników konkursu otrzyma wynik badania 223105980 CSR/ESG POWER INDEX zgłoszonej Aktywacj
 • Przedstawiciele uczestnika konkursu otrzymają zaproszenie do uczestnictwa w gali finałowej w marcu 2024 roku z 30% zniżką. Finaliści otrzymają po dwa bezpłatne zaproszenia.
 • Na gali zostaną zaprezentowane i nagrodzone najlepsze Aktywacje.
 • Każdy z uczestników konkursu otrzyma raport końcowy będący prezentacją wyników najlepszych zgłoszonych Aktywacji (także z podziałem na poszczególne kategorie).

Gala konkursu

W marcu 2024 roku odbędzie się gala finałowa konkursu CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland 2023, podczas której zostaną zaprezentowane i nagrodzone najlepsze kampanie marketingowe, komunikacyjne inspirowane realnymi działaniami ESG i CSR w Polsce.

Wstępny plan gali:

 • omówienie przebiegu konkursu
 • zaprezentowanie wskaźników oceny
 • omówienie trendów i najciekawszego zgłoszenia
 • rozdanie nagród
 • prezentacja nagrodzonych Aktywacji wspólnie z ich autorami.
 • debata dotycząca kierunków i trendów w dziedzinie CSR i ESG
Image27

Partnerzy i patroni honorowi

Organizatorzy konkursu

IRCENTER agencja badawcza założona w 2008 roku. W obecnej formie powstała z miłości do badań i potrzeby wolności. Zbudowana jest na czterech filarach – czterech różnych od siebie osobowościach. Badania każdorazowo przygotowane są bardzo kompleksowo i wielopoziomowo, w projektach uwzględniane są wszystkie miary i kryteriami potrzebne do zrozumienia badanej grupy. IRCENTER skupia najbardziej doświadczony na rynku badawczym zespół realizujący badania syndykatowe. W 2022 roku z potrzeby zrozumienia jak obecnie marki komunikują się w obszarze CSR/ESG oraz stworzenia zbioru reguł i zasad rządzących tym obszarem, zbadano całe spektrum komunikacyjne (od klasycznych reklam po działania offline), tworząc przy tym zbiór benchmarków. Stał się on przyczynkiem do organizacji konkursu CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland 2023. Więcej informacji INTERACTIVE RESEARCH CENTER SP. Z O.O. (ircenter.com).

Krajowa Izba Gospodarcza to niezależna organizacja biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. W ramach KIG działają liczne komitety eksperckie. Od 2022 roku Krajowa Izba Gospodarcza zaangażowała się w liczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju: powołując w tym samym roku Szkołę ESG – holistycznie edukującą przedsiębiorców w zakresie ESG; oraz podejmując pracę nad Standardem Zrównoważonego Zarządzania Organizacją – będącym przewodnikiem po politykach, które należy wdrożyć w przedsiębiorstwie, dostosowując swoją działalność do regulacji unijnych. Eksperci KIG są zaangażowani w pracę nad przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Więcej informacji: www.kig.pl

Newseria agencja informacyjna.

FOBForum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą (od 2000 roku) i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR i ESG. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe. FOB od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development i jest jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce. FOB jest organizatorem programu Chapter Zero Poland. „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji: https://odpowiedzialnybiznes.pl/.

Partnerzy merytoryczni:

Krajowa Izba Gospodarcza

Więcej informacji: www.kig.pl

FOBForum Odpowiedzialnego Biznesu

Więcej informacji: https://odpowiedzialnybiznes.pl/.

Partnerzy

ADN Akademia. Jedna z największych firm szkoleniowych w Polsce. Ponad 16 lat dostarcza praktyczną wiedzę, oferując szerokie spektrum szkoleń, kursów i studiów w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa, a także praktyczne warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego czy rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych. Od 2022 r. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje Szkołę ESG. Inspiruje do zmian i jest postrzegana jako dogodny partner przedsiębiorstw w podnoszeniu ich konkurencyjności i efektywności.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Jesteśmy organizacja pozarządową, powstaliśmy w 1999 r. z myślą o tym, by ułatwić ludziom działanie na rzecz innych. Rokrocznie z naszych szkoleń i doradztwa, wsparcia finansowego korzysta kilkuset społeczników, którym pomagamy realizować projekty na rzecz lokalnych społeczności. Przybliżamy zagadnienia z dziedziny prawa, księgowości i fundraisingu. Współpracujemy z biznesem, samorządami i NGOsami, budując między tymi światami wzajemne zaufanie i wiarę we współpracę.

Patroni honorowi

UNICEF

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Partnerzy i patroni medialni

Marketing przy Kawie – przewodnik dla poszukujących rzetelnej wiedzy o marketingu i reklamie. Pokazuje nowe możliwości, objaśnia przyczyny sukcesów i porażek, porządkuje wiedzę. Inspiruje do przemyśleń i refleksji. Mobilizuje do działania.

Czytelnikami portalu są decydenci, managerowie i specjaliści z działów marketingu, agencji reklamowych i interaktywnych, agencji badawczych, agencji i działów public relations. Do zarejestrowanych użytkowników wysyłany jest bezpłatny newsletter.

Odkryj świat zrównoważonego rozwoju i ekologii z naszymi topowymi tytułami: Magazyny Polska Ekologia, Biznes i Ekologia, oraz Ekonatura, a także portal Eco News!

Nasze magazyny to nieocenione źródło wiedzy o najnowszych trendach i innowacjach w dziedzinie ekologii, zarówno dla entuzjastów, jak i przedsiębiorców. Dowiedz się, jak integrować ekologię z biznesem i przyczynić się do tworzenia lepszego świata.

Eco News to internetowy portal, który dostarcza codziennie najświeższe informacje o środowisku, zrównoważonym rozwoju i inicjatywach ekologicznych. Bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z ochroną naszej planety.

Dołącz do naszej społeczności i zyskaj wiedzę, która przyniesie korzyści dla naszej planety i Twojego biznesu. Razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany!

Biznes i Ekologia
Kkonatura
Polska ekologia
Eco News