Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

ZGŁOSZENIE KAMPANII MARKETINGOWEJ I/LUB AKTYWACJI DO KONKURSU

Akceptując pole „Zgoda/Dalej” Organizacja zgłaszająca Kampanię marketingową / Aktywację do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie informacji dotyczących Kampanii Marketingowej / Aktywacji w ramach działań związanych z Konkursem, w tym promocji, komunikacji, raportu i gali finałowej Konkursu oraz wyraża zgodę na wszelką publikację załączonych materiałów z tym związanych.
Zgoda / Dalej

ZGŁOSZENIE AKTYWACJI DO KONKURSU

Do Konkursu można zgłaszać tylko Aktywacje, które były skierowane do odbiorców w Polsce i odbiorca w Polsce mógł z nimi się zapoznać w danym roku. Aktywacje powinny być zaprezentowane i opisane w języku polskim.
Potwierdź zgłoszenie
Czy poza marką zgłaszającego w Aktywacji biorą udział inne marki, organizacje
Czy Uczestnik konkursu jest:
Rodzaj organizacji pozabiznesowej
Branża/Rodzaj dla Biznesu
Forma
Kategoria kampanii/aktywacji
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.
Pochodzenie Aktywacji/Kampanii

Obszary ESG/CSR, których dotyczą Aktywacje/Kampanie marketingowe

SDGs, w które wpisuje się Aktywacja
Jeśli Aktywacja/Kampania marketingowa przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), to proszę zaznaczyć, których Proszę zweryfikować, czy Aktywacja odpowiada na zadania przypisane danemu SDG: un.org.pl Proszę wybrać maksymalnie 3 cele
Obszar wg normy ISO 26000

Opis przyczyny oraz efektów kampanii/aktywacji

Osoba wypełniająca jeśli inna niż zarejestrowana

Imię i nazwisko
Zapisanie danych spowoduje wygenerowanie faktury za koszty badania każdej z załączonych Aktywacji. Koszty badania (udziału w Konkursie ) każdej z Aktywacji wynosi netto 1750 zł. Każdorazowy koszt badania (udziału w Konkursie ) każdej z Aktywacji dla firm zrzeszonych w Programie Partnerstwa FOB i Sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm należących do izb i stowarzyszeń zrzeszonych w KIG w roku 2023 wynosi 1500 zł.

Informacje do płatności